תוכניות דירה

בניין 204,205 - טיפוס D, דירת גן 5 חדרים, קומה 1

בניין 204,205 - טיפוס A, דירת 5 חדרים, קומות 1-19

בניין 204,205 - טיפוס A2, דירת 5 חדרים, קומות 1-19

בניין 204,205 - טיפוס B, דירת 4 חדרים, קומות 2-20

בניין 204,205 - טיפוס B2, דירת 4 חדרים, קומות 2-20

בניין 204,205 - טיפוס C, דירת 5 חדרים, קומות 2-19

בניין 204,205 - טיפוס C2, דירת 5 חדרים, קומות 2-19